Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz

Działając w imieniu Polskiego Związku Koszykówki informujemy, iż na mocy uchwały Zarządu PZKosz z 11 maja 2015 r. powołany został Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Związku Koszykówki (dalej KTA).

KTA, wzorowany na Basketball Arbitral Tribunal, jest stałym sądem polubownym powołanym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z określonymi sporami majątkowymi oraz niemajątkowymi, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, poddanymi przez strony rozstrzygnięciu tego Trybunału.

W załączeniu znajdą Państwo Statut oraz Regulamin KTA oraz znowelizowany wzór zobowiązania do reprezentowania barw klubowych przez zawodników polskich (załącznik nr 10 dla lig PZKosz i nr 20 dla PLK).

Od sezonu 2015/2016, do uzyskania licencji okresowej zawodnika w rozgrywkach PLK i PZKosz konieczny jest zapis w kontrakcie na jeden z dwóch sądów polubownych – KTA albo BAT. Treść klauzul arbitrażowych znajduje się we wzorze zobowiązania do reprezentowania barw klubowych.
Klauzule tej samej treści związane z KTA albo BAT muszą się znaleźć także w kontraktach z zawodnikami i zawodniczkami oraz trenerami, które są deponowane w biurze PLK i PZKosz (dotyczy Ekstraklasy męskiej i żeńskiej).

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikiem
Wydziału Rozgrywek PZKosz – Wojciechem Robińskim (tel. kom. 604 785 992, w.robinski@pzkosz.pl).

Załączniki:

Statut KTA Status Komisji arbitrażowej

REGULAMIN KTA 

Zobowiązanie do reprezentowania klubu – rozgrywki PZKosz 

Zobowiązanie do reprezentowania klubu – rozgrywki PLK 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *